คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร่วมแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ผง(เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน

คลิกอ่านข่าวต่อ....
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)

คลิกอ่านข่าวต่อ....
คณะผู้บริหารและครู สว.พย.เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยินดีต้อนรับ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งคนใหม่

คลิกอ่านข่าวต่อ....
แสดงความยินดีกับนายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผู้อำนวยการศาสตรา วงศ์จุมปู รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี” ประจำปี 2560 จาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมครุสภา กรุงเทพมหานคร

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้รับรางวัล ครูเกียรติยศ ประเภทรองผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยินดีต้อนรับครูคณิตศาสตร์บรรจุใหม่(เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยินดีต้อนรับการย้ายมาของครูกลุ่มสาระภาษาไทย

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ส่งครูจันทร์จิรา หัตถกอง (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า