สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 2005 ครั้ง ]

ร่วมแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ผง(เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
ผู้โพสต์ : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เมื่อ : 2019-03-07 14:37:00 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน
ผู้โพสต์ : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เมื่อ : 2018-12-04 15:32:55 ผู้เยี่ยมชม : 102 ครั้ง
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
ผู้โพสต์ : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เมื่อ : 2018-10-01 15:35:16 ผู้เยี่ยมชม : 385 ครั้ง
คณะผู้บริหารและครู สว.พย.เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2018-05-25 10:12:50 ผู้เยี่ยมชม : 200 ครั้ง
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ผู้โพสต์ : นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต
เมื่อ : 2018-05-22 15:20:41 ผู้เยี่ยมชม : 160 ครั้ง
ยินดีต้อนรับ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งคนใหม่
ผู้โพสต์ : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เมื่อ : 2018-05-15 15:57:17 ผู้เยี่ยมชม : 319 ครั้ง
แสดงความยินดีกับนายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง
ผู้โพสต์ : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เมื่อ : 2018-05-11 12:50:43 ผู้เยี่ยมชม : 318 ครั้ง
ผู้อำนวยการศาสตรา วงศ์จุมปู รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2018-04-02 15:27:41 ผู้เยี่ยมชม : 194 ครั้ง
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี” ประจำปี 2560 จาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมครุสภา กรุงเทพมหานคร
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2018-01-30 15:47:06 ผู้เยี่ยมชม : 250 ครั้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้รับรางวัล ครูเกียรติยศ ประเภทรองผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต
เมื่อ : 2018-01-30 11:47:39 ผู้เยี่ยมชม : 260 ครั้ง
ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต
เมื่อ : 2018-01-30 11:28:56 ผู้เยี่ยมชม : 255 ครั้ง
ยินดีต้อนรับครูคณิตศาสตร์บรรจุใหม่(เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
ผู้โพสต์ : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เมื่อ : 2018-01-05 23:12:18 ผู้เยี่ยมชม : 295 ครั้ง
ยินดีต้อนรับการย้ายมาของครูกลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้โพสต์ : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เมื่อ : 2018-01-03 13:12:11 ผู้เยี่ยมชม : 246 ครั้ง
ส่งครูจันทร์จิรา หัตถกอง (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
ผู้โพสต์ : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เมื่อ : 2017-10-24 19:49:58 ผู้เยี่ยมชม : 382 ครั้ง
ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า
ผู้โพสต์ : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เมื่อ : 2017-10-04 16:21:10 ผู้เยี่ยมชม : 309 ครั้ง
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ส่งเสริมครูเข้าร่วมการประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๘ คน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม จำนวน ๔ รายการ และระดับดีเด่น ๔ รายการ
ผู้โพสต์ : ถ้ำปินวิทยาคม
เมื่อ : 2017-10-01 10:02:12 ผู้เยี่ยมชม : 363 ครั้ง
สว.พย.รางวัลเกียรติคุณยกย่องครูผู้สอนดีเด่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2017-08-28 11:13:04 ผู้เยี่ยมชม : 267 ครั้ง
ว.ก.ค.ยินดีกับ"ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น"
ผู้โพสต์ : นางสาวศิริพร รังษี
เมื่อ : 2017-08-18 19:18:53 ผู้เยี่ยมชม : 200 ครั้ง
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมขอแสดงความยินดี ครูผู้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียน มีผลการพัฒนา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้โพสต์ : โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
เมื่อ : 2017-08-04 11:01:48 ผู้เยี่ยมชม : 278 ครั้ง
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ผู้โพสต์ : ฟากกว๊านวิทยาคม
เมื่อ : 2017-08-03 16:37:07 ผู้เยี่ยมชม : 297 ครั้ง
นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี รับรางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2017-06-27 11:11:21 ผู้เยี่ยมชม : 325 ครั้ง
นายนวิพันธุ์ จันทร์ธีระวงศ์ รับรางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2017-06-27 11:05:53 ผู้เยี่ยมชม : 325 ครั้ง
นายรังสรรค์ ปินใจ รับรางวัล MOE AWARDS สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2017-06-27 11:03:54 ผู้เยี่ยมชม : 297 ครั้ง
รองปทุมรัตน์ คำแสน รับรางวัล MOE AWARDS สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2017-06-27 10:57:46 ผู้เยี่ยมชม : 309 ครั้ง
รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : กุหลาบ ฮ่องลึก
เมื่อ : 2017-06-13 15:40:49 ผู้เยี่ยมชม : 237 ครั้ง
รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้โพสต์ : กุหลาบ ฮ่องลึก
เมื่อ : 2017-06-13 11:03:46 ผู้เยี่ยมชม : 300 ครั้ง
นายศาสตรา วงศ์จุมปู ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จาก สบมท.
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2017-05-27 10:27:59 ผู้เยี่ยมชม : 232 ครั้ง
นายรังสรรค์ ปินใจ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมาปปส. จากกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
เมื่อ : 2017-05-27 10:24:04 ผู้เยี่ยมชม : 247 ครั้ง
มอบเกียรติบัตรการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ผู้โพสต์ : โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
เมื่อ : 2017-05-03 14:43:23 ผู้เยี่ยมชม : 296 ครั้ง
เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้โพสต์ : โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
เมื่อ : 2017-03-03 09:54:04 ผู้เยี่ยมชม : 298 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000