สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : กิจกรรมอื่น ๆ

ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 88 ครั้ง ]

ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน

เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
โดย : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม/เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

          นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับครูจีนชื่อ Wangjianhui จากมหาลัยไป่ซื่อ ในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีนที่โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 5 มีนาคม 2562                                            

    ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน ยินดีต้อนรับครูจีนในโครงการความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน