สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : กิจกรรมอื่น ๆ

เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม) []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 224 ครั้ง ]

เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)

เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
โดย : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม/เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

          นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิยาคม พร้อมด้วยคณะครูเดินทาง ส่งคุณครูกัณฐมณี ปงกองแก้ว ได้ย้ายมาปฏิบัติงานราชการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการต้อนรับ จากนายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                                            

    เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)
เดินทางส่งครูกัณฐมณี  ปงกองแก้ว (เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)