สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ค่านิยมหลักข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

คณะผู้บริหารและครู สว.พย.เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 174 ครั้ง ]

คณะผู้บริหารและครู สว.พย.เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
โดย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

                                                      

    คณะผู้บริหารและครู สว.พย.เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม