สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 153 ครั้ง ]

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต โดย : นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต/ดอกคำใต้วิทยาคม

          ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายทรงกิจบุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย                                            

    ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ