สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการศาสตรา วงศ์จุมปู รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 176 ครั้ง ]

ผู้อำนวยการศาสตรา  วงศ์จุมปู รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
โดย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

          วันที่ 2 เมษายน 2561 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และรับฟังโอวาทจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วย                                            

    ผู้อำนวยการศาสตรา  วงศ์จุมปู รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560