สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 292 ครั้ง ]

ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า

เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
โดย : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม/เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

          นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูร่วมเดินทางมาส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า ณ โรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราห์ ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ให้การอนุเคราะห์ต้อนรับครั้งนี้                                            

    ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า ส่งครูเครือวรรณ์ ตุ้ยต่า