สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 268 ครั้ง ]

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี

ฟากกว๊านวิทยาคม
โดย : ฟากกว๊านวิทยาคม/ฟากกว๊านวิทยาคม

          วันที่ 1สิงหาคม 2560 นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ครูไชยรัตน์ สูติบุตร์ รางวัลครูดีในดวงใจระดับโรงเรียน ครูกาญจนา กิ่งก้าน รางวัลครูดีในดวงใจระดับประเทศ ครูนภัสญา ไก่งาม รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด(ระดับเขตภูกามยาว)                                            

    โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี