สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 228 ครั้ง ]

รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560

งานประชาสัมพันธ์
โดย : กุหลาบ ฮ่องลึก/บ้านแซววิทยาคม

          นายธีระพล เตมีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ให้เกียรติมอบ เกียรติบัตรรางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 จากผลการโหวตของนักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ให้กับ 1.รางวัลครูดีศรีบ้านแซว ครูสานิต ชัยศิลปิน 2.รางวัลครูดีในดวงใจ ครูพิทักษ์ ไชยสถาน 3.รางวัลครูสอนดี ครูประจวบผาทอง 4.รางวัลครูผู้เสียสละ ครูสายพิน โปราหา 5.รางวัลครูผู้สร้างชื่อเสียง พระสมคิด จิตฺตสํวโร 6.รางวัลครูผู้เป็นที่รัก ครูนุชรินทร์ ปามูล 7.รางวัลครูขวัญใจนักเรียน ครูปรีชา คำแสน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 (อุดร-กุหลาบ/ภาพ-ข่าว) ุ                                            

    รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัล กำลังใจให้คุณครู ประจำปีการศึกษา 2560