สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559 []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 291 ครั้ง ]

รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559 รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559 รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559 รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559

งานประชาสัมพันธ์
โดย : กุหลาบ ฮ่องลึก/บ้านแซววิทยาคม

          นายธีระพล เตมีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ให้เกียรติมอบ เกียรติบัตรรางวัลดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามโครงการประเมินคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 (SPM36 Awards) ให้กับ 1.นายธีระศักดิ์ โนชัย สาขารองผู้อำนวยการโรงเรียน 2.นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก สาขาครูผู้สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น และนางกุหลาบ ฮ่องลึก สาขาครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 (อุดร-กุหลาบ/ภาพ-ข่าว) ุ                                            

    รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559 รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559 รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559 รางวัลดีเด่น (SPM36 Awards) ประจำปีการศึกษา 2559