สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ค่านิยมหลักข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

นายศาสตรา วงศ์จุมปู ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จาก สบมท. []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 219 ครั้ง ]

นายศาสตรา  วงศ์จุมปู ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จาก สบมท.

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
โดย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

                                                      

    นายศาสตรา  วงศ์จุมปู ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จาก สบมท.