สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 286 ครั้ง ]

เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ

ดวงเดือน  สมศักดิ์
โดย : โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม/เวียงป่าเป้าวิทยาคม

          นายภูมรินทร์ สีกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน / ครู ดีเด่น และนายนิคม นามเสถียร ประธานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู / ประธานชมรมผู้ปกครองและครู ดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 มอบโล่ห์รางวัลโดย ดร.จรัล ธาดากรรณสูตร องคมนตรี ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง // ดวงเดือน : ข่าว, งานประชาสัมพันธ์ : ภาพ                                            

    เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ