สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากเขตพื้นที่การศึกษา.

จุดเน้น/นโยบาย : การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV-DLIT

การอบรมปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ DLIT Cluster 16 []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 462 ครั้ง ]

การอบรมปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ DLIT Cluster 16 การอบรมปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ DLIT Cluster 16 การอบรมปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ DLIT Cluster 16 การอบรมปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ DLIT Cluster 16

ผู้ดูแลระบบ
โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ

           ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.36 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการภาค 16 พร้อมทั้งนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่16 (CLUSTER16) ประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ DLIT ณ ห้องกินรี โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ทเชียงราย 23-24 ธันวาคม 2559 (ครูดำรงค์ ดีแก้ว/ภาพ-ข่าว)                                            

    การอบรมปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ DLIT Cluster 16 การอบรมปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ DLIT Cluster 16 การอบรมปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ DLIT Cluster 16 การอบรมปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ DLIT Cluster 16