สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากเขตพื้นที่การศึกษา.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 395 ครั้ง ]

ประชุมคณะกรรมการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประชุมคณะกรรมการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้ดูแลระบบ
โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ

          วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กาญจนา ธรรมสอน-ประภาส ตั๋นคำ/ภาพ)                                            

    ประชุมคณะกรรมการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประชุมคณะกรรมการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน