สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากเขตพื้นที่การศึกษา.

จุดเน้น/นโยบาย : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558

สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 594 ครั้ง ]

สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง
โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง/สพม.เขต36

          นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมต้อนรับพร้อมประชุมกับคณะกรรมมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง “พัฒนาครูด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ Active Learning ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...(กาญจนา ธรรมสอน, ชุมพล วิเชียรพัฒน์/ภาพ)                                            

    สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ