สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2561

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 55 ครั้ง ]


โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
โดย : โรงเรียนดงเจนวิทยาคม/ดงเจนวิทยาคม

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000