สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 งานเปิดบ้านแม่ใจวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา "ฮักการเฮียน เปียนศึกษา สืบฮีดสานฮอย ตามรอยศาสตร์พระราชา" โดยนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 106 ครั้ง ]


Admin  Maechaiwittayakom
โดย : Admin Maechaiwittayakom/แม่ใจวิทยาคม

 สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สพม.36นิวส์ spm36news
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000